Home

Welkom op de site van WordFlow!

Natuur (natura) stamt uit het Latijn waar het duidde op “essentiële kwaliteiten, aangeboren aanleg”. Natura is een Latijnse vertaling van het Griekse woord physis (φύσις), waarmee oorspronkelijk gedoeld werd op de intrinsieke kenmerken die planten, dieren en andere elementen van de wereld ontwikkelden. Later werd het ook gebruikt als aanduiding van het fysieke universum. Dit werd tevens het domein van moderne natuurwetenschappen als scheikunde, natuurkunde, astronomie en biologie. Van meer recente datum is het gebruik van de term natuur voor geologische formaties en wilde dieren of meer algemeen de ‘natuurlijk omgeving’.

Daarmee komt natuur te staan tegenover zaken die door menselijk handelen zijn ontstaan of veranderd. Door menselijke tussenkomst vervaardigde voorwerpen en menselijke interactie in het algemeen worden dan niet beschouwd als onderdeel van de natuur. Tegelijk zijn deze handelingen het resultaat van de ‘menselijke natuur’ en vormen ze onderdeel van de natuur als geheel. Het bestaan van deze verschillende betekenissen opent geregeld de discussie over wat natuur is en wat niet en of de natuur als mens-inclusief moet worden gezien.[1]